Καριέρα στην NM Properties

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται από το αρμόδιο τμήμα μας και αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη εμπιστευτικότητα. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην παρούσα χρονική περίοδο κάποια ανοιχτή θέση εργασίας στην εταιρεία μας, με την πρώτη συγκυρία προκήρυξης πρόσληψης εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

0-02-05-214892531ad409a8fc2bb9e20cf5f6de0bc1774e35729097f5b5cf85883cabd2_dbd821cfb4d1ae17

NOW HIRING

Θέση

FACILITY MANAGEMENT

Προσόντα

3 χρόνια προϋπηρεσία σε εταιρεία Facility Management (Operations Manager ή Key Accound Manager), τεχνική εταιρεία, κατασκευαστική/ εργολαβική εταιρεία

Πτυχίο

Μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή αρχιτέκτονα (εσωτερικής διαρρύθμισης) ή  με μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση συνεργείων/έργων

Θέση

MID LEVEL ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προσόντα

2 έως 5 χρόνια αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία ή Servicer.

Πτυχίο

Μηχανολόγου ή πολιτικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή αρχιτέκτονα

Θέση

LEGAL & ONBOARDING MANAGEMENT

Προσόντα

2 χρόνια αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία, πάροχο ή Servicer.

Πτυχίο

Νομικής ή Business Administration ή Management με νομική εξειδίκευση ή σεμινάρια

Θέση

REAL ESTATE MANAGEMENT

Προσόντα

2 χρόνια εμπειρία γραφείου (Sales) σε εταιρεία Real Estate, μεσιτικό γραφείο ή Servicer.

Πτυχίο

ΑΕΙ / ΤΕΙ (ιδίως Management/Administration). Προσόν η γνώση επί της διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών