Μεσιτικό Τμήμα

Υπηρεσίες Μεσιτείας

Η NM Properties κατέχει εγκεκριμένη άδεια μεσιτείας ακινήτων από το Επιμελητήριο Πειραιά. Σε συνδυασμό με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων, σας διαθέτει την ομάδα της, αποτελούμενη από οικονομολόγους, εκτιμητές ακινήτων, συνεργάτες με τεχνογνωσία επί των ακινήτων (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, συμβολαιογράφος, φοροτεχνικός κ.λπ.), παρέχοντας πλήρη κάλυψη για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη.

0-02-05-f378064d715fa028fa21e6a155cb192313b3de19991c5bc0365bdd67fc3d325e_6adb6b698319b9f5
0-02-05-f378064d715fa028fa21e6a155cb192313b3de19991c5bc0365bdd67fc3d325e_6adb6b698319b9f5

Αγορές ή Πωλήσεις

Επιβλέπουμε κάθε βήμα, από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της πώλησης ακινήτων, (Ωρίμανση Χαρτοφυλακίου) περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Επικοινωνία με τους αγοραστές (επιβεβαίωση ενδιαφέροντος και τρόπου πληρωμής) και Έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία των απαιτούμενων νομικών εγγράφων του ακινήτου
 • Αποστολή στο συμβολαιογράφο των απαιτούμενων νομικών και τεχνικών εγγράφων για την προετοιμασία σχεδίου συμβολαίου
 • Εποπτεία των τεχνικών εκκρεμοτήτων πριν τα συμβόλαια και Υπαγωγές και βεβαιώσεις βάσει της νομοθεσίας περί ρύθμισης αυθαιρέτων
 • Αντιμετώπιση “από το Α ως το Ω” κάθε νομικής εκκρεμότητας σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου απευθείας από πλειστηριασμό ή με σκοπό την πλειοδοσία σε αυτόν, καθώς και μεταγραφή του κατακυρωτικού τίτλου κτήσης για λογαριασμό του υπερθεματιστή πελάτη
 • Έλεγχος σχεδίου συμβολαίου ως προς τις περιγραφές, τους όρους, το τίμημα, τον τρόπο πληρωμής, τις τακτοποιήσεις, τους μοναδικούς αριθμούς των τακτοποιήσεων – ΠΕΑ
 • Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, μαζί με τη συνακόλουθη έκδοση των συναφών πιστοποιητικών
 • Τελική έγκριση του σχεδίου Συμβολαίου με συναφή ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία
 • Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στην υπογραφή του συμβολαίου πώλησης για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας υπογραφής καθώς και λοιπών λεπτομερειών
 • Παράδοση κλειδιών του ακινήτου και στοιχείων παροχών και ολοκλήρωση του φάκελου πώλησης

Υπηρεσίες Πώλησης Χαρτοφυλακίου

 • Έλεγχος προαπαιτούμενων νομικών εγγράφων του ακινήτου
 • Συλλογή νομικών και τεχνικών εγγράφων για το σχέδιο σύμβασης
 • Έλεγχος ΦΠΑ και Ε9 και διερεύνηση της απαίτησης τροποποιητικής δήλωσης
 • Επίβλεψη τεχνικών θεμάτων πριν από τις συμβάσεις
0-02-05-871b828d843566cbcc3afaedf9a99a3d9cda0f2c63810f352e970f8ce45cd7e0_f86e87190869e545

Ακίνητα Σε Πλειστηριασμό

Βασικό πακέτο υπηρεσιών μας:

 • Παρουσίαση πλειστηριαζόμενων ακινήτων
 • Γεφύρωση με τους επισπεύδοντες
 • Πλήρης ενημέρωση του πελάτη αναφορικά με τη διαδικασία των πλειστηριασμών
 • Εκτίμηση ιδανικής τιμής κατακύρωσης
 • Νομικό due diligence 20ετίας (πλήρης έρευνα ακίνητης περιουσίας, νομικής τάξης, υποθηκών, κατασχέσεων, αγωγών και προσημειώσεων ή τροπών τους σε υποθήκες)
 • Εκπροσώπηση σε διεξαγωγή πλειοδοσίας (συμμετοχή για λογαριασμό του πελάτη στο σύνολο της διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού)
 • Παραλαβή σχεδίων από πολεοδομία Παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων από υποθηκοφυλακείο ή συμβολαιογράφο
 • Έλεγχος σχεδίων από μηχανικό και σύνταξη τεχνικής έκθεσης

On-Demand παροχές μετά την κατακύρωση:

 • Παραλαβή της κατακυρωτικής έκθεσης από συμβολαιογράφο
 • Θεώρηση από Δ.Ο.Υ. και μεταγραφή τίτλου κτήσης σε κτηματολόγιο
 • Καταγραφή υφιστάμενων βαρών σε αίτηση καταχώρησης
 • Διαγραφή παλαιών βαρών και λήψη πλήρους σειράς πιστοποιητικών
 • Αποβολή τέως ιδιοκτήτη ή ένοικου και εγκατάσταση του υπερθεματιστή
 • Διαχείριση εργασιών μέσω δικαστικού επιμελητή και κλειδαρά
 • Τακτοποίηση αυθαιρεσιών από μηχανικό και έκδοση βεβαίωσης
 • Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και ΤΑΠ
 • Customization υπηρεσιών εσωτερικής ανακαίνισης των κτηθέντων ακινήτων

Golden Visa για κάθε κατηγορία ακινήτων

Η NM Properties αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε νομικής και υλικοτεχνικής διαδικασίας προκειμένου τα ακίνητα να καταστούν δεκτικά μεταβίβασης με τον πλέον πρόσφορο και άμεσο τρόπο, είτε πρόκειται για ακίνητη περιουσία υπό τεχνική ωρίμανση ή Ready-for-Sale, είτε ακόμα και για ιδιοκτησίες στη διαδικασία πλειστηριασμού. Η μέριμνα για το σύνολο των ενεργειών στην ειδικότερη κατηγορία της Golden Visa συνιστά βασικό μοτίβο λειτουργίας μας

0-02-05-f378064d715fa028fa21e6a155cb192313b3de19991c5bc0365bdd67fc3d325e_6adb6b698319b9f5