Τμήμα Facility

Το δίκτυό μας αναλαμβάνει αρχικές/περιοδικές αυτοψίες σε ακίνητα και εν γένει την ολιστική διαχείριση σε εγκαταστάσεις & επαγγελματικούς χώρους όπως:

 • Κτήρια & Καταστήματα Τραπεζών
 • Οικιστικά /εμπορικά ακίνητα
 • Τουριστικά Ακίνητα
 • Αποθήκες
 • Χώροι ξενοδοχείων
 • Εκθεσιακά Κέντρα
 • Εμπορικά κέντρα
 • Περιοχές Παραγωγής
 • Βιομηχανικές και κρίσιμες εγκαταστάσεις
0-02-05-214892531ad409a8fc2bb9e20cf5f6de0bc1774e35729097f5b5cf85883cabd2_dbd821cfb4d1ae17

Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Soft Services

 • Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Κηποτεχνία
 • Υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
 • Υπηρεσίες Housekeeping 
 • Διάθεση Αναλώσιμων Υλικών
 • Έκδοση Κοινόχρηστων
 • Εξεύρεση λογαριασμών Ο.Κ.Ο και διαχείρισή τους
 • Catering

Hard Services

 • Τεχνική Διαχείριση & Συντήρηση Κτηρίων
 • Κλιματισμός
 • Ανακαινίσεις – Κατασκευές – Μετεγκατάσταση
 • Πυρόσβεση
 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Συντήρηση Ανελκυστήρων
 • Παροχή Προσωπικού